Hipnooo - Trening akademija za profesionalnu hipnozu

Search
Close this search box.

Zadatak – vizualizacija/metafora priča

Složite metafora/vizualizacijsku priču – tekstualno, napisano – o odbacivanju tereta, micanju nečega što je teško, naporno, teret… kamenje, spali, baci, poderi,,… dopustite si da se

Zadatak 2

Snimite mini seansu od 2-3 minute koja uključuje elemente iz ove lekcije produbljivanja…

Zadatak

Povežite veznicima i dodajte još dvije svoje. Npr. „Opuštaš se… i dok se opuštaš, Misli ti se mijenjaju A kako ti se misli mijenjaju… Kreće