Hipnooo - Trening akademija za profesionalnu hipnozu

Opći uvjeti poslovanja

Informacije o obrtu: Felbar media, obrt za video i web produkciju i ostale usluge

Adresa elektroničke pošte: help@hipnooo.eu; felbarmedia@gmail.com

Račun u Privrednoj banci Zagreb: IBAN HR4523400091160457270 SWIFT: PBZGHR2X

Matični broj: 97704458; OIB: 82476605501

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Službeni e-pretinac: help@hipnooo.eu

Opće odredbe

Felbar media pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni hipnooo.eu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice hipnooo.eu Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice hipnooo.eu u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe ili se u njihovo ime predstavljati. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Felbar media te prihvaća da Felbar media nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Felbar media zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Felbar media može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja. Felbar media poručuje korisniku: ako se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Felbar media zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Felbar media nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Felbar media, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na hipnooo.eu Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo Felbar media i Trening Akademije za profesionalnu hipnozu (Hipnooo Akademije), ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA FELBAR MEDIA STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica hipnooo.eu, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Felbar media i nositelja autorskog prava.

Korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Felbar media nema nikakvu obavezu izvješćivati korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Felbar media vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Korisnik također daje drugim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time korisnik daje pravo tvrtki Felbar media mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici hipnooo.eu.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice hipnooo.eu isključivo odgovornost korisnika tako da Felbar media ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE od strane korisnika.

Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da Felbar media nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku.

Ni u kojem slučaju Felbar media neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, Felbar media, neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Felbar media neće biti odgovoran za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Felbar media nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Felbar media zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, recenzije, ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici hipnooo.eu i na hipnooo.eu stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Felbar medije mogu nadzirati opisane komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Felbar media zadržava pravo neobjave primljenog teksta recenzije ukoliko ocijeni da bi prilikom objave recenzije povrijedio odredbe Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022), odnosno ukoliko procijeni da se radi o lažnoj potrošačkoj recenziji, naručenoj recenziji ili preporuci, pogrešnom predstavljanju recenzija ili preporuka uslijed čije bi objave mogao snositi posljedice iz navedenog Zakona.

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim Felbar mediju, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane korisnika.

Felbar media može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. Felbar media zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje Felbar media, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja od strane korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Felbar media će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Akademija.hipnooo.eu i hipnooo.eu (u daljnjem tekstu: hipnooo.eu) je registrirana domena tvrtke Felbar media.

Felbar media, izdavač je sadržaja koji pribavljaju treće strane i korisnici. Felbar media jamči za točnost, potpunost, i djelomičnu korisnost sadržaja, no, ne jamči za prikladnosti sadržaja za sve određene namjene.

Ni pod kojim uvjetima Felbar media neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem hipnooo.eu Internet stranice. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem hipnooo.eu Internet stranice.

Sjedište obrta Felbar media je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim  Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima s Felbar media, u nadležnosti suda u Zagrebu.

Termin korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina korisnik bit će korišten termin Kupac za osobu koja je s  Felbar medijom sklopila Ugovor o kupoprodaji, što obuhvaća i gosta kupca, dok će za primatelje promidžbenih poruka i/ili newslettera biti korišten termin Korisnik. Također, termin Hipnooo.eu koristit će se kao ime Internet trgovine, web stranice i slično.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice hipnooo.eu

Proizvodi i narudžbe

U web trgovini hipnooo.eu stranice kupci mogu nabaviti: 1. digitalni proizvod ili 2. uslugu.

Obveza Felbar medije na isporuku proizvoda nastaje kada Hipnooo.eu izda potvrdu narudžbe i izda račun. Ako je proizvod škola/radionica/predavanje ili bilo koja aktivnost koja nije za preuzimanje, Felbar media sklapa ugovor s Kupcem i u njemu određuje oblike plaćanja i isporuke proizvoda.

Ako je u pitanju proizvod za preuzimanje – audio, video i pdf format – Felbar media izdaje račun po naplati nastaloj na web stranici hipnooo.eu koji je ujedno i ugovor o razmjeni robe. Felbar media će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda (po provjeri uplate).

Proizvodi koje Kupac doda u košaricu ne smatraju se rezerviranim niti se smatra da je time nastala obveza Felbar medije na prodaju tih proizvoda, dok proces narudžbe ne bude završen te Kupcu stigne potvrda narudžbe.

Jezik

Jezik komunikacije na hipnooo.eu je hrvatski književni jezik. Jezik web stranice uključuje i dvojezični pristup određenim sadržajima u kojima će se koristiti engleski jezik.

Cijene

Cijene su izražene u euru, službenoj valuti Republike Hrvatske, od 1.1.2023.

Cijena digitalnih proizvoda ili usluga utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Hipnooo.eu unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Posebni oblici prodaje/Akcijska prodaja

Felbar media će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju odnosno organizirati posebne oblike prodaje drugih naziva.

Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti posebne prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje posebnog oblika prodaje, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, Felbar media neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebni oblik prodaje kojem je istekao rok.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Kupac sklapa s Felbar media za kupoprodaju proizvoda za preuzimanje je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda za preuzimanje koji je konzumiran isporukom proizvoda za preuzimanje od strane Felbar media te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Felbar media i Kupca.

Prema st. 13 čl. 86  Zakona o zaštiti potrošača isključuje se pravo na jednostrani raskid ugovora za proizvodeza preuzimanje („predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno članku 67. ili članku 76. ovoga Zakona“)

Pravila raskida Ugovora sklopljenog s polaznicima škole/radionice/tečaja bit će definirana Ugovorom o suradnji, koji je neovisan o internetskoj prodaji.  

Rok za ispunjenje ugovora o prodaji iz Zakona o zaštiti potrošača te odredbe o prelasku rizika kod ugovora o kupoprodaji ne primjenjuju se na ugovore koji imaju za predmet digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na materijalnom nosaču podataka.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor.

Felbar media vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta Felbar media, ili putem maila help@hipnooo.eu. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Felbar media će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

Felbar media na stranici Hipnooo.eu omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje kreditnim karticama

Koristimo servis PayPal. PayPal je davatelj internetskih usluga plaćanja. Plaćanja se obrađuju putem takozvanih PayPal računa, koji predstavljaju virtualne privatne ili poslovne račune. PayPal je također u mogućnosti obraditi virtualne uplate putem kreditnih kartica kada korisnik nema PayPal račun. PayPal računom upravlja se putem adrese e-pošte, zbog čega ne postoje klasični brojevi računa. PayPal omogućava pokretanje online plaćanja trećim stranama ili primanje uplata. PayPal također prihvaća funkcije povjerenika i nudi usluge zaštite kupca. Tvrtka koja pruža PayPal uslugu je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Ako Kupac odabere “PayPal” kao opciju plaćanja u mrežnoj trgovini tijekom postupka naručivanja, automatski prenosimo podatke Kupca na PayPal. Odabirom ove opcije plaćanja Kupac pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja. Osobni podaci koji se prenose na PayPal obično su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Obrada ugovora o kupnji također zahtijeva takve osobne podatke, koji su u vezi s odgovarajućim nalogom. PayPal će, ako je potrebno, osobne podatke prenijeti podružnicama i pružateljima usluga ili podizvođačima u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili za obradu podataka u narudžbi.

Kupac ima mogućnost opozvati pristanak za rukovanje osobnim podacima u bilo kojem trenutku od PayPal-a. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja. Mjerodavne odredbe o zaštiti podataka PayPal-a mogu se pronaći pod https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

2. Virmansko plaćanje/mobilno bankarstvo

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun/uplatnicu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Poklon Bon/Kod

hipnooo.eu poklon bon/kod je novčana vrijednost pohranjena na instrumentu koji se može upotrebljavati za stjecanje proizvoda ili usluga samo putem hipnooo.eu Internet stranice. Bon/kod nije popust u smislu posebnog oblika prodaje niti je roba ni usluga koja je na tržištu, pa se zato na hipnooo.eu bon/kod ne mogu primijeniti odredbe Zakona o zaštiti potrošača o povratu robe i usluga. hipnooo.eu bon/kod ne može biti zamijenjen za novac. Poklon bon/kod je moguće kombinirati ili zbrajati s drugim poklon bonovima/kodovima. Ukoliko nije drugačije naznačeno, poklon bon/kod korisnik može iskoristiti jednom na jednoj narudžbi.

Financijski Bon/Kod

Korisnik hipnooo.eu financijskog bona/koda obvezan je pridržavati se slijedećih pravila korištenja:

a) Na jednu narudžbu moguće je aplicirati isključivo jedan financijski bon.

b) Moguć je unos isključivo jednog financijskog bona i više kupon kodova koji su dijelovi promocija na razini narudžbe/košarice.

Financijski bon ne umanjuje vrijednost narudžbe (nije popust) već se tretira kao dodatan način plaćanja. Informaciju o roku valjanosti i iznosu vrijednosti financijskog bona korisnik će dobiti prilikom preuzimanja. Istu informaciju korisnik može dobiti i kontaktiranjem hipnooo.eu na help@hipnooo.eu.

Jamstvo

Felbar media se obvezuje da će isporučiti digitalni sadržaj u kategoriji proizvoda za preuzimanje, najčešće 24 sata nakon potvrde o provedenoj uplati (za narudžbe plaćene virmanskom uplatom), odnosno, odmah za proizvode za preuzimanje plaćene PayPalom. Ako se dogodi poteškoća oko PayPal servisa, Felbar media se odriče jamstva na okolnosti nastale u tom servisu.

Napominjemo da se često može dogoditi da digitalni proizvod za preuzimanje završi u neželjenoj pošti. Ako to nije slučaj, Kupac se treba javiti na help@hipnooo.eu.

Sva jamstva oko provođenja škole, radionice ili tečaja pokrivena su dodatnim Ugovorom o suradnji.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na putem e-maila: help@hipnooo.eu.

U Zagrebu, 6.1.2023.